ข้าพระพุทธเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี