องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานทางจัดเก็บรายได้
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2557-2559
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 2557
จดหมายข่าว
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2558)
กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
พ.ร.บ.
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
[ ดูทั้งหมด ]Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 2 คน
เมื่อวาน 4 คน
อาทิตย์นี้ 38 คน
เดือนนี้ 78 คน
ปีนี้ 354 คน
ทั้งหมด 757 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (11.02.2015)
  โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
       โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 หมู่ที่ 1 - 6 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อแสดงการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรูปแบบกา...
 
  โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ....
  โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์ หลักสูตรครอบครัวไทยห่...
  โครงการสุขภาพสมวัย แว่นสวย ตาใส ใส่ใจผู้สูงอายุ ปี...
  โครงการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ป...
  โครงการจัดประชุมประชาคมหมุ่บ้าน ปีงบประมาณ 2557
  โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ...
  โครงการค่ายบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพต...
  ช่วยเหลืออุทกภัย
  การแข่งขันกัฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ...
  โครงการบัณฑิตน้อย ปี 2557
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.