องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานทางจัดเก็บรายได้
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
จดหมายข่าว
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2558)
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
[ ดูทั้งหมด ]Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 4 คน
เมื่อวาน 7 คน
อาทิตย์นี้ 11 คน
เดือนนี้ 57 คน
ปีนี้ 57 คน
ทั้งหมด 460 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (07.05.2014)
  โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์ หลักสูตรครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
       โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.  เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของครอบครัว ความรัก การเอาใจใส่ที่ดีจะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
2.  เพื่อ...
 
  โครงการสุขภาพสมวัย แว่นสวย ตาใส ใส่ใจผู้สูงอายุ ปี 2557
      
 
  โครงการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2557
      
 
  โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 5ธันวาคม 2556
       โครงการเฉลิมพระเยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา "5  ธันวามหาราช" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ในวันพฤหสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2556
 
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.