องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 

  การประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานขององค์การบริ...
      

ข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้เข้าร่วมการประชุม ประจำเดือน มกราคม ...

  ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
      

นายธนเดช ก้อนทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานองค์กา...

  ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการโอนเงินเข้าบัญชีผ...
      

กำหนดการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ....
 
inside ปรองดอง 3 นาที
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2556