องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 

  โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไ...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นท...

  โครงการรณรงค์และให้ความรู้การคัดแยกขยะและการนำวัสด...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้จัดโครงการณรงค์และให้ความรู้การคัดแยกขยะและการนำวัสดุเหลือใช้นำก...

  รับมอบป้ายศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางก...
      

สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายหมายแก่ประชาชนจังหวัดสุพร...
 
inside ปรองดอง 3 นาที
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2556