องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 
  โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานแนะแนวอาชีพผู้...[วันที่ 2021-03-04][ผู้อ่าน 3]
 
  การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น...[วันที่ 2021-02-25][ผู้อ่าน 7]
 
  ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนรู้ตามธรรมนำชีวิต องค์การ...[วันที่ 2021-02-25][ผู้อ่าน 4]
 
  ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อมูลผู้ยากไร้และมีราย...[วันที่ 2021-02-24][ผู้อ่าน 7]
 
  ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริ...[วันที่ 2021-02-24][ผู้อ่าน 9]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม สมัยสามั...[วันที่ 2021-02-15][ผู้อ่าน 10]
 
  การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25...[วันที่ 2021-01-29][ผู้อ่าน 30]
 
  การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน (พ.ศ. 2561 ...[วันที่ 2021-01-26][ผู้อ่าน 3]
 
  โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาแบบบูรณาการ[วันที่ 2021-01-22][ผู้อ่าน 32]
 
  เงินอุดหนุนโครงการของขวัญปีใหม่ผู้สูงอายุ ปี 2564 ...[วันที่ 2021-01-20][ผู้อ่าน 28]
 
  ประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเช...[วันที่ 2021-01-14][ผู้อ่าน 28]
 
  ประชุมผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร...[วันที่ 2020-12-04][ผู้อ่าน 38]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14