องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 163 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในตลาดชุมชน [ 30 มิ.ย. 2564 ]79
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ อบต.บ้านกุ่ม รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2564 ]78
3 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สม้ยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 16 ก.พ. 2564 ]79
4 รายงานผลการวิเคราะห์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 12 ก.พ. 2564 ]78
5 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ปี 2563 [ 10 ก.พ. 2564 ]0
6 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 9 ธ.ค. 2563 ]78
7 การปิดประกาศเผยแพร่งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]0
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ อบต.บ้านกุ่ม รอบ 6 เดือน [ 30 ก.ย. 2563 ]78
9 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สม้ยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 25 ก.ย. 2563 ]78
10 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 4 ส.ค. 2563 ]78
11 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 24 ก.ค. 2563 ]78
12 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 17 ก.ค. 2563 ]78
13 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สม้ยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 2 ก.ค. 2563 ]78
14 กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 7 พ.ค. 2563 ]78
15 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 21 เม.ย. 2563 ]78
16 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สม้ยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 13 มี.ค. 2563 ]78
17 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ และกำหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ ปี ๒๕๖๔ [ 14 ก.พ. 2563 ]78
18 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 6 ก.พ. 2563 ]78
19 แผ่นพับ เรื่อง ต่อต้านคอร์รัปชั่น [ 27 ม.ค. 2563 ]0
20 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 20 ม.ค. 2563 ]78
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9