องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 336 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรางบัวทองสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม [ 24 ก.พ. 2564 ]4
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางสะแกสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม [ 24 ก.พ. 2564 ]3
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม [ 24 ก.พ. 2564 ]2
4 ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 1 ก.พ. 2564 ]18
5 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) [ 29 ม.ค. 2564 ]16
6 ประกาศรายชื่อพนักงานครู ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ [ 29 ม.ค. 2564 ]17
7 ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 3 พ.ย. 2563 ]60
8 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]43
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]8
10 การฝึกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร การทำหมูฝอยหวาน และการสกรีนเสื้อและกระเป๋า [ 20 ก.ย. 2563 ]38
11 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.ค. 2563 ]43
12 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ปี 63 [ 1 เม.ย. 2563 ]50
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ม.ค. 2563 ]117
14 ประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป [ 13 ม.ค. 2563 ]102
15 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 13 ม.ค. 2563 ]67
16 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 20 ธ.ค. 2562 ]57
17 ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปี งบประมาณ 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 [ 19 ธ.ค. 2562 ]120
18 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 ธ.ค. 2562 ]132
19 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 6 ธ.ค. 2562 ]57
20 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 20 พ.ย. 2562 ]52
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17